ഉപഹാരം നല്‍കുന്നു

എറണാകുളം: ജെ.എന്‍.യു ല്‍ നിന്ന് സമകാലിക ഈജിപ്ഷ്യന്‍ അറബിക് സാഹിത്യത്തില്‍ ഖാലിദ് മുഹമ്മദ് ഖാലിദിന്റെ എഴുത്തുകളെക്കുറിച്ച് പഠനം എന്ന വിഷയത്തില്‍ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയ വി.എ.സനീറയെ ജി.ഐ.ഒ എറണാകുളം ഉപഹാരം നല്‍കുന്നു

Share: