വായനാദിനം ആചരിച്ചു

ഒലവക്കോട്: വായനാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ശാന്തിഗിരി ആശ്രമ മഠാധിപന്‍ സ്വാമി ചന്ദ്രദീപ്തനെ  ജി.ഐ.ഒ  ഒലവക്കോട് ഏരിയ  സന്ദര്‍ശിച്ച് പുസ്തകങ്ങള്‍ കൈമാറി. ഏരിയാ പ്രസി .സി .എം. റഫീഅ, ഹഫ്‌സ അബ്ദു റഹ്മാന്‍, ഹംന മേപ്പറമ്പ് എന്നിവര്‍ പങ്കടുത്തു.

 

Share: